Aanvraag lidmaatschap

Geachte heer, mevrouw,

U heeft interesse om lid te worden van onze contactgroep.

Lidmaatschap

Het bestuur van de CPT beoordeelt of een kandidaat in aanmerking komt voor een lidmaatschap van de CPT. Om dit te kunnen beoordelen heeft het bestuur informatie nodig over de kandidaat en de functie die hij/zij vervult. Met de door u verstrekte gegevens wordt uiteraard zorgvuldig en discreet omgegaan en deze worden niet aan derden verstrekt.

Het bestuur vergadert meestal voorafgaand aan een bijeenkomst dus het kan even duren voor u bericht ontvangt over uw aanvraag. Als het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht.

Contributie

Door het lidmaatschap is een contributie verschuldigd. Deze wordt één keer per jaar gefactureerd. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De contributie bedraagt € 295,00. Voor tussentijds ingegane lidmaatschappen wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende bijeenkomsten van dat jaar.

Aanmelding

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen. Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de CPT

Datum aanvraag (verplicht, jjjj-mm-dd)

Je naam (verplicht)*

Voorletters (verplicht)*

Roepnaam (verplicht)*

Functie (verplicht)*

E-mail (verplicht)*

Telefoonnummer (verplicht)*

Bent u eindverantwoordelijk voor P&O?
JaNee

Hoeveel jaar werkt u in het P&O vak?

Welke opleiding(en) hebt u genoten?

Huidige werkgever

Adres, Postcode, Woonplaats

Branche

Profit of non-profit?

Aantal medewerkers

Vorige werkgever(s)

Motivatie van uw aanvraag

Welke bijdrage denkt u zelf te kunnen leveren aan CPE?

Overige informatie welke van belang kan zijn

* Voor de wijze waarop CPE je persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij je naar onze privacyverklaring zoals deze te vinden is op deze website.