27 september 2016

Op 27 september 2016 was het thema van de bijeenkomst: HRM & technologie: een (mis)match?

HRM & technologie: een (mis)match?

Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de maatschappij en ons privé leven. Denk aan de opbrengsten maar ook mogelijke vraagstukken die ontstaan rondom de introductie van bijvoorbeeld smartphones, drones, (zorg)robots en de huidige Pokémon Go rage. De rol en impact van technologie blijft echter niet beperkt tot het maatschappelijke of persoonlijke veld. Hij is ook zeer aanwezig voor organisaties zowel publiek als privaat.. Niet alleen op strategisch vlak, ook op personeelsgebied hebben organisaties hiermee te maken. Ontwikkelingen zoals e-HRM en Smart Industry roepen zelfs de vraag op of de HR functie zal overleven. Wij denken van wel! Alleen vergen de technologische ontwikkelingen wel de nodige aandacht. Technologie op zichzelf heeft immers weinig invloed, het zijn de keuzes rondom de introductie van technologie als mede de kijkwijze en omgang met technologie die het verschil maken. De invoering van bijvoorbeeld internal social media kan leiden tot meer, betere en rijkere communicatie, maar hoe zit het met aspecten zoals de controle van de relevantie en geschiktheid van de informatie op dit soort platforms? Het aanbod van massive open online courses (MOOC) biedt een bredere keuzemogelijkheid aan cursussen, echter is dit voor iedereen geschikt? Daarnaast zorgt Smart Industry voor radicale verandering op het gebied van werk en verwachtingen van medewerkers. Aan HR managers de taak om keuzes te maken voor de gevolgen hiervan. Hoe gaat, maar ook hoe wilt u de aard van het werk er uit laten zien, welke vaardigheden zullen hiervoor nodig zijn, is iedereen in staat en bereid om mee te veranderen, en wat als dit niet het geval is? Deze bijeenkomst beoogt een discussie op gang te brengen rondom de impact van technologie op het gebied van HRM. Gedacht moet worden aan vragen zoals: welke technologische ontwikkelingen spelen momenteel een rol, van welke wordt de grootste impact verwacht in uw organisatie, hoe verwacht u hiermee om te gaan en welke afwegingen zijn hierin belangrijk?

De bijeenkomst werd verzorgd door Tanya Bondarouk, professor HRM, samen met Milou Habraken, promovendus. Beiden zijn verbonden aan de vakgroep HRM van de Universiteit Twente. Meer over de vakgroep HRM en hun onderzoek kun je vinden op:  https://www.utwente.nl/bms/hrm/.

img_5585  img_5587 img_5588