Fotoimpressies

Op 2 oktober 2018 heeft Josien ter Doest ons nader kennis laten maken met de wijze waarop we onze vijf primaire probleem patronen kunnen doorbreken en hoe we onze emotionele harde schrijf kunnen resetten.

In een 2 uur durende workshop heeft ze nadere toelichting gegeven op de volgende onderdelen van dit proces:
• De drie fases van afreageren
• Ja maar, wat als
• Twijfel fenomeen (maybe man)
• Testen of het probleem nog bestaat
• Aan de effectzijde van het leven staan (meer dan aan de oorsprong zijde)

Een interactieve bijeenkomst waar we een groot deel van onszelf in herkenden, maar ook zeker het gedrag van onze collega’s op de werkplek. De aanwezige deelnemers hebben na afloop de hand-out doorgestuurd gekregen om alert te blijven op deze onderstromen in teams, mensen en organisaties.

1 2 3 4 5 6

Slotexcursie

Groepsfoto

Op donderdag 7 juni vertrokken 24 leden van de CPE richting het Duitse Papenburg voor de jaarlijkse slotexcursie van de CPE. Tijdens het diner in het charmante hotel Arkadenhaus werd er afscheid genomen van Jos Segerink die – naast zijn lidmaatschap – ook jarenlang bestuurslid van de CPE is geweest. Vrijdagochtend bracht de bus het gezelschap naar de imposante Meyer Werft, waar de leden een indrukwekkende rondleiding kregen bij de bouw van de grootste cruiseschepen die in de wereld varen.  Na een uitgebreide lunch in het centrum togen de deelnemers naar het dorp Erica in Drenthe. Bij het smalspoormuseum was een rondleiding en treinrit gepland. Ondanks een klein regenbuitje en overdaad aan muggen lieten de CPE-ers zich niet kennen en werd de slotexcursie  afgesloten met een hapje en drankje. Kort en goed: een superleuke afsluiting van een boeiend HR jaar!

IMG_7857 IMG_7855 IMG_7846 IMG_7838 IMG_7832 IMG_7831 IMG_7885 IMG_7884 IMG_7883 IMG_7881 IMG_7878 IMG_7872 IMG_7870 IMG_7858

Thema bijeenkomst: Mantelzorg

Op 28 maart 2018 was er een interessant programma inzake mantelzorg. Heidi de Jong en Gretha van der Veer van Bureau Jong en Veer namen ons mee in de aspecten die mantelzorg met zich meebrengt. Zowel gezien vanuit het perspectief van de mantelzorger, als dat van de werkgever van die mantelzorger.

IMG_7607

De cijfers rondom mantelzorg zijn onrustbarend en geconstateerd werd dat veel werkgevers geen “ beleid” hebben ontwikkeld op dit gebied. De gemeente Enschede wil binnen haar gemeente stimuleren dat werkgevers wel een zogenaamd zorgvriendelijk werkgeverschap ten toon spreiden. Wethouder Jurgen van Houdt was dan ook aanwezig om vanuit het perspectief van de gemeente dit beleid toe te lichten.

4

Geconcludeerd werd dat er nog veel onbekend is als het gaat om mantelzorg en dat er voor werkgevers nog best wel wat te verbeteren valt. Zoals altijd werd met elkaar en met de sprekers tijdens het diner nog uitgebreid besproken wat die middag aan de orde was geweest.

IMG_7614

En zo kwam aan een zeer nuttige, maar vooral aangename CPE bijeenkomst weer een einde.

Tijdens de CPE bijeenkomst van 30 januari 2018 was Callista Roelofs van de “Waanbrekers” (https://waanbrekers.nl/) onze gastspreekster. Callista nam de leden – die op deze middag in de Grolsch Veste in grote getale waren op komen dagen – mee in haar visie hoe wij ons staande kunnen houden in de waan van de dag.

De drie pijlers van Waanbrekend Leiderschap: Authentieke Meerwaarde, Regie over je Vitalitijd en Krachtige Gewoontes, heeft de leden hopelijk veel inspiratie opgeleverd hoe wij als professionals vanuit onze eigen kracht moeiteloos kunnen floreren binnen onze ondernemingen. Na een fantastisch driegangen diner bij de Cook & Play van FC Twente, werden we als leden door FC Twente in de gelegenheid gesteld om de kwartfinales van de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur bij te wonen die we met een eclatante overwinning  mochten vieren.

4 3 2 1

Bij de CPE bijeenkomst van 28 november 2017 waren we te gast bij Asito. Zij ontvingen ons in het Heracles stadion. Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito, hield een inleiding over de geschiedenis en bedrijfscultuur: Asito is een familiebedrijf met een sterke cultuur waar zorg voor elkaar heel belangrijk is. Voor 2018 is als bedrijfsthema voor trots gekozen. Het doel is om mensen trots te laten zijn op het werk, maar ook op het bedrijf, waar iedereen de kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tevens wil Asito inclusief ondernemen uitdragen richting de samenleving en bij klanten. Het Nationaal Integratie Diner, wat is uitgegroeid tot een nationaal evenement, is hier een voorbeeld van.

Vervolgens gaf Annemarie Keemers, directeur bij het loopbaanstation, een presentatie. De Coöperatie Loopbaanstation heeft tot doel om werknemers uit allerlei doelgroepen meer kansen te bieden en op vrijwillige basis naar hun droombaan te helpen. Dit tracht zij onder meer te bereiken door werkgevers op regionaal niveau met elkaar te verbinden en te ondersteunen met het praktisch invullen van inclusief ondernemen.

Hans van Leeuwen

Slotexcursie

Donderdag 1 juni 2017 vertrokken we rond 17.00 uur richting Zaandam om daar te overnachten in het Inntel hotel. ’s Avonds hebben we het diner genuttigd in restaurant De Koperen Bel.

Vrijdag 2 juni 2017 zijn we na het ontbijt de dag gestart met een training van De Baak met als titel “Persoonlijk leiderschap”. Als herboren hebben we de ochtend afgesloten en hebben we vervolgens een 1,5 uur durende boottocht gemaakt om uiteindelijk af te meren bij De Zaanse Schans. In deze typische Hollandse, historische omgeving is veel te zien en te beleven, zwervend in de leuke straatjes met winkels en authentieke groene huizen.

Rond 18.30 uur waren we terug in Enschede. We kijken terug op een fantastische slotexcursie. 

IMG_6689 IMG_6735 IMG_6734 IMG_6732 IMG_6719 IMG_6714 IMG_6713 

Dinsdag 28 maart 2017 was het thema van de bijeenkomst:

(Het nieuwe) beoordelen – waarom ook al weer?

In menig organisatie wordt in de maanden november en december veel tijd besteed aan het beoordelen van de medewerkers. Welke waarde dit heeft hangt sterk af van de vorm en inhoud die gekozen wordt. Deze moet kloppen met het doel wat je ermee wilt bereiken en met de organisatievorm en -cultuur. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden heeft Kathy van Eijkelenburg ons meegenomen door deze materie. Na afloop hebben we ons eigen beoordelingssysteem opnieuw beschouwd en ideeën opgedaan om het te verbeteren, veranderen of er misschien zelfs mee te stoppen…

IMG_6364 IMG_6366 IMG_6371

Dinsdag 31 januari 2017 waren we te gast bij TenCate Nederland, waar een presentatie werd gegeven door René Bosch. In vogelvlucht werd de historie van TenCate geschetst tot en met de huidige concernorganisatie, met de verschillende divisies en producten. De HR Nederland structuur en beleidsthema’s kwamen aan de orde en natuurlijk de overname van het beursgenoteerde concern door een private equity organisatie. Aansluitend vond er een rondleiding plaats bij Protective Fabrics (textiel verdelingsbedrijf) met als thema: “Hoe maak je van een geweven ruwdoek een mooi textielproduct met beschermende eigenschappen?” om vervolgens een bezoekje te brengen aan de weverij van Geosynthetics, waar we een weefgetouw in werking zagen. In deze fabriek kun letterlijk “schering en inslag” bekijken.

IMG_6069 IMG_6077 IMG_6082 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6094

Dinsdag 22 november 2016 was het thema van de bijeenkomst:

Persoonlijk leiderschap in verandering: sturen op boven- en onderstroom.
Een organisatie kun je zien als een sociaal systeem waarin betrokkenen hun rollen nemen volgens de ingeregelde en stabiele patronen. Deze patronen zijn er niet voor niets. Zij zorgen voor onder andere structuur, erkenning en helderheid. Iedere verandering (ook al is deze rationeel nog zo gewenst) creëert spanning op deze natuurlijke patronen. Echter, deze spanning biedt gelijktijdig ook de mogelijkheid voor sturing, groei en ontwikkeling.

Hier is werk aan de winkel voor de veranderaar. Hoe werk jij met de belangrijkste veranderdillema’s? Hoe verhouden je eigen gedragspatronen zich tot de beweging die je wilt creëren? En, zeker zo interessant, hoe draag jij op impactvolle wijze bij aan de gewenste beweging van de HR-rol die je bezit?

Drs. Maaike Arends nam ons mee in bovenstaande thematiek en bood ons een blik door de bril van de sociale psychologie.

1 2 3 4 6 5

Op 27 september 2016 was het thema van de bijeenkomst:

HRM & technologie: een (mis)match?

Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de maatschappij en ons privé leven. Denk aan de opbrengsten maar ook mogelijke vraagstukken die ontstaan rondom de introductie van bijvoorbeeld smartphones, drones, (zorg)robots en de huidige Pokémon Go rage. De rol en impact van technologie blijft echter niet beperkt tot het maatschappelijke of persoonlijke veld. Hij is ook zeer aanwezig voor organisaties zowel publiek als privaat.. Niet alleen op strategisch vlak, ook op personeelsgebied hebben organisaties hiermee te maken. Ontwikkelingen zoals e-HRM en Smart Industry roepen zelfs de vraag op of de HR functie zal overleven. Wij denken van wel! Alleen vergen de technologische ontwikkelingen wel de nodige aandacht. Technologie op zichzelf heeft immers weinig invloed, het zijn de keuzes rondom de introductie van technologie als mede de kijkwijze en omgang met technologie die het verschil maken. De invoering van bijvoorbeeld internal social media kan leiden tot meer, betere en rijkere communicatie, maar hoe zit het met aspecten zoals de controle van de relevantie en geschiktheid van de informatie op dit soort platforms? Het aanbod van massive open online courses (MOOC) biedt een bredere keuzemogelijkheid aan cursussen, echter is dit voor iedereen geschikt? Daarnaast zorgt Smart Industry voor radicale verandering op het gebied van werk en verwachtingen van medewerkers. Aan HR managers de taak om keuzes te maken voor de gevolgen hiervan. Hoe gaat, maar ook hoe wilt u de aard van het werk er uit laten zien, welke vaardigheden zullen hiervoor nodig zijn, is iedereen in staat en bereid om mee te veranderen, en wat als dit niet het geval is? Deze bijeenkomst beoogt een discussie op gang te brengen rondom de impact van technologie op het gebied van HRM. Gedacht moet worden aan vragen zoals: welke technologische ontwikkelingen spelen momenteel een rol, van welke wordt de grootste impact verwacht in uw organisatie, hoe verwacht u hiermee om te gaan en welke afwegingen zijn hierin belangrijk?

De bijeenkomst werd verzorgd door Tanya Bondarouk, professor HRM, samen met Milou Habraken, promovendus. Beiden zijn verbonden aan de vakgroep HRM van de Universiteit Twente. Meer over de vakgroep HRM en hun onderzoek kun je vinden op:  https://www.utwente.nl/bms/hrm/.

img_5585  img_5587 img_5588