Fotoimpressies

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2024 vond de tweedaagse slotexcursie van de Contactgroep Personeelsbeleid Twente plaats. Dit jaar hadden we gekozen voor de lichtstad Eindhoven. ’s Avonds hebben we exotisch gedineerd in het Indiaas restaurant Veera met een afsluitend drankje in een van de vele kroegen van het bourgondische Brabant. De volgende ochtend werden we om 09.00 uur ontvangen bij VDL in Eindhoven. HR-manager Pim Hertogs (Eindhoven) en ons eigen lid Anouk Boers (manager HR VDLT ETG Almelo) gaven ons een duidelijk beeld van het HR beleid en het familiebedrijf van Van der Leegte. Vervolgens werden we meegenomen in de wereld van VDL, een fantastische beleving met beeld en geluid over de producten en bijbehorende technologie van VDL. Na een heerlijke lunch op het dakterras te hebben genuttigd werd het middaggedeelte voortgezet in het centrum van Eindhoven waar wij een stadswandeling o.l.v. een gids hadden. De wandeling stond in het teken van de historie, kunst en groen van Eindhoven. Een geslaagde afsluiting van een mooie seizoen van de CPT!

Op dinsdag 5 maart waren de leden van de CPT op werkbezoek bij het bedrijf van collega lid Sandra Lansink van PréPain in Oldenzaal. Met een heerlijk taartje werden we door Sandra ontvangen die aan de hand van een presentatie ons vertelde hoe PréPain is ontstaan, wat de consequenties zijn geweest van de overname door Aryzta en welke mooie uitbreidingsplannen voor het Oldenzaalse bedrijf in afbakproducten er in het vooruitzicht zijn. Vervolgens werden we in 2 groepen uitgebreid rondgeleid door de grote fabriekshallen waar we daadwerkelijk de (stok) broden en talloze soorten broodjes  van meel tot eindproduct van de band zagen rollen. Afsluitend hebben we- vergezled van een goedgevulde goodiebag met broodjes-  genoten van een heerlijk buffet bij Grand Café  De Dominee in Oldenzaal.

Op 9 januari 2024 hebben de leden van de CPT op het nieuwe jaar geproost met een (alcoholvrije) bubbel en traditioneel nieuwjaarsrolletje.

De bijeenkomst startte met een positief thema, namelijk “geluk op de werkvloer”. Tijdens een inspirerende presentatie door Leon Brummelhuis van de organisatie Rendement van Geluk hebben we gemerkt waarom het als werkgever en medewerker van onschatbare waarde is om met dit onderwerp proactief aan de slag te gaan.

In een wereld die steeds sneller verandert, is het cruciaal om vooruitstrevend te zijn als werkgever. Gelukkige medewerkers vormen niet alleen het fundament van een positieve werkomgeving, maar zijn ook de drijvende kracht achter succesvolle teams.

Als werkgever heb je de kracht om een omgeving te creëren waarin geluk kan gedijen. Concrete, praktische tips en strategieën werden besproken om proactief te investeren in het welzijn van teams. Kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Belangrijke vraag hierbij, hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf de regie en verantwoordelijkheid pakken. Geluk moet geen doel op zich zijn maar is een middel om de organisatie te versterken. Want gelukkige mensen floreren, op het werk en thuis.

Tijdens het afsluitende diner in het U Parkhotel werd nog uitgebreid nagepraat over geluk op de werkvloer.

  

Op dinsdag 21 november hebben de leden van de CPE een workshop zakelijk tekenen gevolgd. De training werd gegeven door Anita en Rian Melenboer. In 2,5 uur zijn onze leden getraind in het tekenen van Visuals die ze kunnen inzetten in het HR werk. Je hoeft geen kunstenaar te zijn, maar wel een beelddenker om je ideeën over te brengen. Diverse tips en tricks kwamen voorbij zoals bv. altijd in hoofdletters schrijven, geen vlakjes inkleuren (leidt aandacht af), wat doen schaduwen in tekeningen en raadpleeg google met het woord icon of picto erachter. Op deze manier zijn we allen praktisch aan het werk gezet en na afloop presenteerde iedere deelnemer een sheet waarin hij of zij zichzelf presenteerde. Een heel interessante en leerzame middag waarin we actief aan het werk zijn gezet!

Voorafgaand aan deze workshop vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Aanleiding voor deze ALV was het voorstel om de statuten te wijzigen. De belangrijkste wijziging is de naam te wijzigen van CPE in CPT (Contactgroep Personeelsbeleid Twente) en niet alleen eindverantwoordelijke HR-functionarissen toe te laten, maar ook senior HR mensen. Daarnaast werd er duidelijk vermeld dat we commerciële belangen vermijden en we ons richten op het vakinhoudelijke aspect in de bijeenkomsten. De vereiste kwantiteit van 2/3 van de stemmen is tijdens de ALV gerealiseerd en dat betekent dat de staturen per 01`-01-2024 worden aangepast met voornoemde wijzigingen.

Na afloop van de bijeenkomst werd er zoals gebruikelijk heerlijk gedineerd in de Cook & Play ruimte van de Grolsch Veste. Hier werd deze avond tevens afscheid genomen van Ton van Baaden. Aan 27 jaar lidmaatschap van de CPE kwam een einde omdat hij met vervroegd pensioen is gegaan. Voorzitter Hans van Leeuwen dankte hem voor de actieve inbreng die hij altijd had en blikte kort terug op zijn carrière bij zowel de gemeente Oldenzaal als de Hogeschool Saxion. Als afscheidscadeau ontving hij als laatste de wijnkoeler met de inscriptie van de CPE!

        

Na de zomervakantie – op 19 september 2023 – was er weer een interessante bijeenkomst in ons thuishonk ‘de Grolsch Veste’ in Enschede.

We hebben nader kennis gemaakt met de Twente Board. Maar wat is dat precies? Om de sociaaleconomische opgaven in de regio Twente gezamenlijk aan te pakken hebben de 14 Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs en overheid op 7 juli 2021 besloten om de samenwerking te formaliseren in de Twente Board. Vanuit de overheid, het onderwijs en de ondernemers nemen per geleding drie vertegenwoordigers met stemrecht zitting in de Twente Board. Daarnaast zijn er een kwaliteitszetel met stemrecht die altijd wordt ingevuld door de gemeente Enschede en een advieszetel voor de Provincie Overijssel. De Twente Board wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Onze gastspreker, Regina Nieuwmeijer, zit namens de ondernemers in de Twente Board. Regina ging met ons in gesprek over de werkwijze van de Twente Board, haar strategie en programma’s en welke bijdrage onze organisaties daaraan kunnen leveren. Onderwerpen als Bruto Twents geluk, de regio deal, de Twentse lobby, Twente Branding en Twente Board Development kwamen voorbij.

Tijdens het afsluitende diner in de Cook & Play van FC Twente werd nog uitgebreid nagepraat over Twente als meest inclusieve en gastvrije regio. Het was een fijne start van weer een inspirerend programma voor 2023/24.

Op donderdag 1 juni 2023 vond de slotexcursie van het CPE seizoen 2022/2023 plaats. Dit jaar waren wij de hele dag te gast bij de Gasunie in Groningen waar ons lid Ingrid Kanger als CHRO werkzaam is. Ingrid nam ons mee in de actuele uitdagingen waar Gasunie voor staat en we kregen vervolgens een rondleiding in de CCP bunkers in het hoofdgebouw. ‘s Middags bezochten we de EET terminal in de Eemshaven en de bijeenkomst werd afgesloten met een smaakvol shared diner in Hardenberg. Tijdens dit diner hebben we afscheid genomen van Rob Salman die onze vereniging gaat verlaten vanwege zijn vroegtijdige pensionering.

      

Op 21 maart 2023 nam gedragsbioloog en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse dierentuinen Wineke Schoo ons mee in de wereld van het gedrag van de chimpansees. Zo behandelde ze de overeenkomsten en verschillen met mensen. Chimpansees hebben voor 99% hetzelfde DNA als mensen zo bleek, maar ze lijken op diverse punten beter met samenwerking en leiderschap om te gaan dan mensen. Mooi om te zien was het dat de kenmerken die wij mensen aan een Alfa-mannetje op de rots toedichten, tegengesteld zijn aan de kenmerken die apen belangrijk vinden. Zo staan empathie, verzoeningsgedrag, rechtvaardigheid, de groep laten samenwerken en binden hoog in het vaandel van een goede Alfa-man en worden eigenschappen als haantjesgedrag, een groot ego en dominantie als niet productief beschouwt.  De tip van Wineke was: kijk naar gedrag, interpreteer en handel. Wees reflectief en zet in op samenwerking en verzoening. Voldoende stof tot napraten onder het geweldige diner dat de keuken van Cook & Play van FC Twente weer voor ons verzorgd had.

 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar was op dinsdag 24 januari in ons thuishonk ‘de Grolsch Veste’ in Enschede. We startten iets eerder omdat we de Algemene Leden Vergaderingen van 2019, 2020 en 2021 hebben afgehandeld.

Aansluitend verzorgden mr. Annemiek Schouwink en mr. Charlotte Geels, arbeidsrechtadvocaten van Damsté advocaten – notarissen, voor ons een workshop over de laatste actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht blijft immers ook in 2023 volop in beweging. Annemiek en Charlotte zijn ondermeer nader ingegaan op de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus 2022 in werking is getreden. Deze wet stelt nieuwe eisen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst, het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Boeiende materie voor ons als HR-mensen en er komt vast nog wel eens een vervolg gezien de vele positieve reacties.

Tijdens het afsluitende diner in de Cook & Play van FC Twente werd nog uitgebreid nagepraat. Al met al was het een fijne start van weer een inspirerend jaar.

Op 7 december 2022 was het eindelijk zover! Na twee jaren uitstel vanwege corona konden we op deze avond eindelijk het 50-jarig bestaan van de CPE vieren. Het bestuur had gekozen voor een Aziatisch avontuur bij Restaurant Jasmin Garden in Borne die voor deze gelegenheid het Japanse gedeelte in het thema van de avond, goud en zwart, had gedecoreerd. Voorzitter Hans van Leeuwen blikte terug op de afgelopen 50 jaren, de ontstaansgeschiedenis, de mooie sprekers en slotexcursies, maar vooral de warme synergie in onze vereniging, die de CPE haar exclusieve karakter geeft.

Naast het 8-gangen diner, was ook een karikaturist aanwezig die van iedere aanwezig een mooi gelijkende portrettekening maakte. Aan het einde van de avond mocht iedereen nog een presentje meenemen naar huis. We kijken als bestuur terug op een geslaagde avond en hopen dat we nog heel veel jaren op deze manier met elkaar mogen samenwerken!

Op dinsdag 11 oktober 2022 waren we als start van het nieuwe CPE seizoen te gast bij het Medisch Spectrum Twente is Enschede voor het bedrijfsbezoek. Voorzitter Hans van Leeuwen is hier sinds 2 jaar werkzaam als manager HR en hij nam ons mee in de uitdagingen waar het MST in de komende jaren voor staat. Om de behoefte aan personeelsuitbreiding te realiseren, worden er diverse initiatieven genomen met diverse zorgcentra in de regio om meer samen te werken om op die wijze de krimpende arbeidsmarkt te lijf te gaan. Daarnaast zijn er diverse plannen ontwikkeld om de betrokkenheid bij medewerkers te verhogen, waardoor het gekwalificeerde personeel behouden blijft voor dit topziekenhuis en het aantrekkelijk wordt voor het aantrekken van specialisten. De medewerker wordt bij het MST op de eerste plaats gezet: als de medewerkers immers tevreden zijn, dan komt dit volledig ten goede van de patiënten! Afsluitend kregen we nog een kleine rondleiding door Jan-Willem Jansen, manager vastgoed en huisvesting van het MST die de leden achtergrondinformatie verschafte over de enorme verbouwing van dit fantastische stadsziekenhuis. Daarna sloten we de bijeenkomst af in restaurant De Ouwe Compagnie in de binnen stad van Enschede waar bestuurslid Rob Salman Hans uitvoerig bedankte voor de waardevolle presentatie en de gastvrijheid als gasten van het MST.

De jaarlijkse slotexcursie van de CPE  heeft op 9 en 10 juni 2022 plaatsgevonden in de oudste stad van Nederland, Nijmegen. Met een doorlopend abonnement op mooie weersomstandigheden kon het gezelschap op donderdagavond na het diner heerlijk op één van de vele terrassen van Nijmegen genieten van een prachtige zomeravond. De volgende ochtend zijn we door Eline Peeters getraind in de uiterst interessante Heart Meth methode en konden we ’s middags direct de ontspanning in de praktijk brengen door een uitgebreide lunch en heidewandeling op de Posbank. Wij wensen al onze leden een fijne zomervakantie en zien elkaar graag in oktober weer terug!

Na lange tijd elkaar vanwege Corona niet te hebben gezien, was de bijeenkomst voor de leden van het CPE op 29 maart 2022 een waar feestje. Dit werd verder versterkt door een zeer interessante bijdrage van Stephan Corporaal, lector Human Capital bij Saxion Hogeschool. Stephan heeft reeds vele jaren onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt in de regio en heeft op basis van de onderzoeksresultaten bekende, maar ook zeer verrassende beelden met de deelnemers gedeeld. Zo blijkt dat baanzekerheid nog steeds op nummer 1 staat als het gaat om de behoeften van vakmensen, dat men support erg belangrijk vindt en dat ontwikkeling wordt nagestreefd, maar niet direct via opleidingen. Verder wordt er in de regio van het leiderschap vooral duidelijkheid en sturing verwacht, een te dienende rol wordt niet altijd gewaardeerd. Vanzelfsprekend kwam er ook nog Engels jargon voorbij in de vorm van “Job Crafting”, “Job Innovation”, “Job Carving”, “Team Crafting”, “Job Slashing” en “Job Routation”.

Zoals altijd was er een actieve bijdrage van eenieder, waardoor van een levendige bijeenkomst sprake was. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig diner dat wederom uitstekend werd verzorgd door de medewerkers van Cook & Play van de Grolsch Veste. Tijdens het afsluitend diner werd afscheid genomen van Erna Leurink, die na ruim 25 jaar lid te zijn geweest en laatste saluut bracht aan haar dierbare collega’s bij het CPE. Al met al een fijne CPE-dag met in het verschiet de jaarlijkse excursie op 9 en 10 juni 2022.

Op dinsdag 28 september 2021 stond de eerste CPE bijeenkomst na de Lock down gepland. En hij ging door! Na maanden van afwezigheid had het bestuur ervoor gekozen om het thema van deze bijeenkomst volledig in het teken te zetten van elkaar ontmoeten en verbinden. Want wat hebben we dat de laatste anderhalf jaar gemist. We hebben elkaar zo lang niet gezien en gesproken dat we ruimschoots de tijd hebben genomen om elkaar bij te praten en ervaringen te delen.

In twee werksessies in wisselende groepen hebben we aan de hand van enkele vragen elkaar bijgepraat. Hoe is het ieder CPE-lid de afgelopen coronaperiode vergaan en wat waren zijn/haar ervaringen, zowel persoonlijk, als ook in het HR vak? Gaat het werkende leven structureel veranderen en wat worden als kansen en bedreigingen voor de organisatie gezien? Ook een interessante vraag: “Hoe kijkt jouw organisatie aan tegen thuiswerken, wat voor faciliteiten stellen jullie beschikbaar en wat betekent het werken in het nieuwe normaal voor de kantoorinrichting?” En vooral ook de ‘zachte’ kant kwam aan bod: hoe houd je de verbinding met je collega’s en je organisatie en hoe zorg je ervoor dat nieuwe collega’s zich snel thuis voelen, kan onboarden eigenlijk wel digitaal? Welke ervaring heb je hiermee opgedaan? Deze en vele andere onderwerpen kwamen aan bod.

Tijdens het afsluitende diner in de Cook & Play van FC Twente werd nog uitgebreid nagepraat. Al met al was het een fijne start van weer een inspirerend CPE-seizoen. Op naar de viering van ons 50-jarig bestaan als CPE!

Op dinsdag 29 september 2020 vond na negen maanden weer een CPE-bijeenkomst plaats in de Grolsch Veste. Op de belangrijke corona afstand van 1,5 meter zijn we als CPE leden in gesprek gegaan met Hans van Breukelen. Naast een gevierd keeper (Europees kampioen met het Nederlands elftal in 1988!) was Hans van Breukelen ook onderwijzer van beroep. En dat laatste was duidelijk merkbaar door zijn participatieve manier van presenteren. Zo ging het eerste deel van de bijenkomst vooral over hoe wij als CPE leden de coronacrisis (hebben) ervaren. Hier kwamen veel persoonlijke verhalen “vrij”, die de bijzondere band die de CPE leden met elkaar hebben nog maar eens bevestigde.

Het thema van deze middag was “Het individueel belang gaat altijd voor het teambelang”. Een niet voor de hand liggend uitgangspunt, maar Hans heeft overtuigend weten te brengen dat de weg naar een succesvol team gaat via gemotiveerde en optimaal presterende individuen. Daarnaast gaf hij een inkijkje in zijn werk als “comeback manager”. Hans begeleidt mensen die na een tegenslag weer regisseur willen worden over hun eigen leven. Als ervaringsdeskundige op dit gebied vertelde hij wat tegenslag met je doet en hoe je hier op een constructieve wijze mee om kunt gaan. Hiervoor heeft hij een methode ontwikkeld die hij niet alleen in de sessie uitlegde, maar tevens in boekvorm aan alle deelnemers na afloop ter hand stelde.

Tijdens het afsluitende diner werd nog uitgebreid nagepraat en enkele fans gingen nog met Hans op de foto. Al met al was het een zeer inspirerende middag/avond en hadden we ons geen betere herstart van het CPE-seizoen kunnen bedenken.

Op 28 januari 2020 zijn we het nieuwe kalenderjaar gestart met een bedrijfsbezoek bij een van onze leden. Netty Kollen is HR-manager en werkt op de Universiteit Twente. Netty heeft verteld over haar HR werkzaamheden en de HR-afdeling. Een aantal uitdagingen voor 2020 zijn Shaping 2030:

  • de nieuwe strategie van de Universiteit
  • recruitment van wetenschappers
  • herijking van strategische personeelsplanning
  • talentmanagement

Veel challenges in een wetenschappelijke internationale Engelstalige werkomgeving.

Daarop volgde een uitgebreide rondleiding door het nieuwe TechMed Center, dat onlangs tijdens de DIES is geopend door Z.K.H. koning Willem Alexander. Het Technisch Medisch (TechMed) Centrum is een toonaangevende innovatieve werkomgeving die impact heeft op de gezondheidszorg door mooie onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma’s, zoals de opleiding Technische Geneeskunde. Het centrum heeft een zeer moderne infrastructuur variëren van onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen.

Dit boeiende bedrijfsbezoek werd afgesloten met een drankje en een heerlijk diner in The Gallery op de campus van de Universiteit Twente.

Op 26 november 2019 vond de laatste CPE bijeenkomst van het jaar plaats. Er werd gestart met de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin de penningmeester decharge werd verleend voor het begrotingsjaar 2018 en de secretaris en voorzitter van de vereniging wederom voor vier jaar zijn benoemd. Ook stelde ons nieuwe lid, Willemijn van Dullemen, zich uitgebreider voor aan de aanwezige CPE leden.

Het inhoudelijke deel van de bijeenkomst werd vormgegeven door drs. Judith Manshanden. Judith is psycholoog, (TEDx) spreker en auteur van het boek ‘Tijd voor Nieuwe Zaken’ dat in 2018 de nummer 2 positie van de businezz top 100 bereikte. Momenteel begeleidt ze, als co-founder van het adviesbureau Orenda, organisaties bij de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ waarbij het laten floreren van de medewerkers centraal staat. Judith presenteerde haar model waarin wordt aangegeven dat er een transitie nodig is van de traditionele organisatie naar een verbonden organisatie. Verbinding met alle stakeholders van de organisatie staat daarbij centraal. En aangezien de medewerkers de belangrijkste stakeholders van een organisatie zijn, was het interessant om stil te staan bij de rol van HR in dit transitieproces. Zoals gewoonlijk was er veel interactie met de aanwezige CPE leden, waardoor het een inspirerende sessie werd. De bijeenkomst werd zoals gewoonlijk afgesloten met een heerlijk diner, waarbij uitgebreid werd na gesproken. De aanwezige leden werden tevens verblijd met het boek van Judith.

Het bestuur van CPE wenst een ieder fijne feestdagen toe en een succesvol 2020, het jaar waarin de vereniging haar 50 jarig bestaan zal vieren.

Op dinsdag 1 oktober 2019 was de bijeenkomst met als thema: “alcohol-, drugs- en medicijngebruik”.

Bijna elke organisatie heeft er helaas mee te maken: medewerkers die in disbalans zijn door alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Medewerkers verzuimen meer en presteren minder en zetten de veiligheid onder druk. Als HR-professional moet je daar iets mee. Verslaving is medisch en juridisch een ziekte en dat maakt een casus al snel ingewikkeld. Overmatig gebruik is geen ziekte, maar geeft eveneens veel negatieve gevolgen. Gevolgen voor de gebruiker zelf, de collega’s en de organisatie.

Stephan Roelofs, oprichter van Be-Responsible, verzorgde deze middag voor ons een presentatie over dit thema. Stephan is specialist op het gebied van werk, verslaving en doserings-problematiek. Hij is zelf ex-verslaafde en kent de destructie van verslaving als geen ander. Hij legde ons de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot middelengebruik en verslaving uit: Wat zijn de signalen van overmatig gebruik? Een goed preventiebeleid (“een ADM-beleid”) is belangrijk en geeft een werkgever grip op middelengebruik. Een alcohol- en drugsvrije werkvloer begint bij beleid dat rekening houdt met de bedrijfscultuur van de organisatie. Het beleid geldt voor een ieder binnen de onderneming en is geënt op bestaand personeelsbeleid. Door binnen de organisatie draagvlak te creëren worden mogelijke probleemsituaties bespreekbaar en de persoonlijke verantwoordelijkheid verhoogd. Hoe ziet zo’n beleid eruit? Welke rol heeft de werkgever en werknemer? Hoe zit het met alcohol- en drugstesten en het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Er werd deze middag veel kennis overgedragen en ervaren knelpunten door leden en oplossingen werden besproken.

De inspirerende kennissessie werd afgesloten met een drankje en een heerlijk diner in de Cook & Play van de Grolsch Veste.

    

Slotexcursie 2019

Op 6 en 7 juni 2019 was de slotexcursie van de CPE en dit keer is het verenigingsjaar afgesloten in het statige Den Haag.

Nadat we ’s avonds heerlijk hebben gedineerd  bij restaurant Oscars in Scheveningen, konden we vanaf het terras in de duinen genieten van een prachtige zonsondergang.

Vrijdagochtend werden we warm onthaald in instituut Clingendael waar dr. Peter van Ham ons een interactief college heeft gegeven over geopolitiek en de mondiale invloed hiervan op de nationale veiligheid. Een uitermate fascinerende lezing over de ontwikkelingen in  een sterk veranderende wereld . Tussen de middag konden we de beroemde Japanse tuin op het landgoed bewonderen die slechts 8 weken per jaar voor bezoek is geopend. Het middagdeel werd door Liesbeth van der Heide voor haar rekening genomen. Liesbeth is senior research fellow bij het International  Centre for Counter Terrorism. Zij  nam ons mee  in de wereld van radicalisering, disengagement en reïntegratie van extremisten.  Ook voor deze spreekster gold dat de tijd veel te kort was voor het boeiende onderwerp en we hadden Liesbeth nog graag langer willen horen vertellen over haar bijzondere ervaringen. Een zeer exclusieve afsluiting van een geweldig mooi jaar.

Bedrijfsbezoek (26 maart 2019) Trebbe door Anita Bevers, HR-manager bij Trebbe

Samen met de bouwplaatsmanager licht zij de bouw van het nieuwe gemeentehuis/stadskantoor Hengelo toe. Trebbe is sinds 1911 gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouw. Inmiddels wordt het bedrijf geleid door de 5e generatie. Ze werken standaard samen met 30 co-makers en vaste partners, dat maakt dat ze nog steeds in deze moeilijke tijd goed kunnen leveren.

Bij Trebbe werken 264 mensen, waarvan 36 vrouwen, hiervan zijn 96 medewerkers korter dan 5 jaar in dienst.

Een groot deel van de tijd binnen HR wordt besteed aan werving en selectie. Trebbe heeft voor haar arbeidsmarktcommunicatie een nieuwe aantrekkelijke werken-bij site ontwikkeld om in deze drukke tijden nieuwe collega’s te vinden. Naast instroom zijn zaken als motivatie, het aantrekkelijke zijn en blijven, aandacht voor ziekteverzuim, aanhaken bij kenniscentra en het behouden van de familie-cultuur zaken die spelen.

Aansluitend aan het verhaal van Anita vertelt Tom – bouwplaatsmanager bij Trebbe – over het verloop van de nieuwbouw van het gemeentehuis/stadskantoor Hengelo en volgt een indrukwekkende rondleiding. De informatieve en inspirerende bijeenkomst wordt door Trebbe afgesloten met een drankje bij Merlijn waarna we als CPE’-ers de bijeenkomst afsluiten bij Stravinsky met een heerlijk tapas buffet!

Op dinsdag 29 januari 2019 was de eerste bijeenkomst van het jaar. Hiervoor hadden we prof. dr. Willem van Rhenen, Chief Health Officer Raad van Bestuur van de Arbo Unie, uitgenodigd. Hij heeft ons meegenomen in een inspirerende en interactieve lezing met als thema “Van stress naar bevlogenheid“.

Ondanks de economische hoogtijdagen hebben relatief veel medewerkers last van psychische klachten, zoals burn-out, depressies en angsten. De werkdruk en slechte werkomstandigheden worden vaak gezien als oorzaak. Logisch dat veel werkgevers en werknemers zich bij de aanpak van stress richten op het verminderen van werkdruk en de slechte werkomstandigheden in plaats van op het vergroten van werkplezier.
In de praktijk zijn dit twee totaal verschillende benaderingen en dit werd op plezierige wijze door prof. dr. Willem van Rhenen duidelijk gemaakt. Na zijn lezing genoten we van een heerlijk diner. We gingen we met nieuwe energie naar huis en het werk èn we hadden inzicht gekregen in een nieuwe benadering van een oud probleem.

Op dinsdag 27 november 2018 vond de laatste bijeenkomst van de CPE in 2018 plaats. Het thema van deze bijeenkomst was: HR trends en ontwikkelingen op een rij.

Ieder jaar voert RAET samen met onderzoeksbureau Motivaction een grootschalig HR-onderzoek waarbij de mening gevraagd wordt aan ruim 600 HR-professionals, 100 bestuurders, 1400 medewerkers en 480 zzp-‘ers over de actuele vraagstukken. Afgelopen jaar kende de RAET HR Benchmark een lustrum, de 10e editie kwam uit.

Henk Jan van Commenee en Sander Kars van RAET hebben de CPE’-ers op 27 november jl. meegenomen in de belangrijkste onderzoeksresultaten, de verschuivingen binnen het vakgebied in de afgelopen jaren met aandacht voor de rol van HR, people analytics, talentmanagement, strategische personeelsplanning en digitalisering.

De bijeenkomst werd een zeer interactieve sessie waarbij trends uit het onderzoek werden gelegd naast de praktijkervaringen van de CPE-‘ers. Daarnaast werden ook diverse suggesties gedaan waar RAET gebruik van kan maken bij de nieuwe onderzoeken. Tijdens het afsluitende diner werd met de sprekers van RAET uitgebreid nagepraat en gefilosofeerd over het HR van nu en de toekomst. Dit alles maakte dit weer een zeer geslaagde bijeenkomst.

Op 2 oktober 2018 heeft Josien ter Doest ons nader kennis laten maken met de wijze waarop we onze vijf primaire probleem patronen kunnen doorbreken en hoe we onze emotionele harde schrijf kunnen resetten.

In een 2 uur durende workshop heeft ze nadere toelichting gegeven op de volgende onderdelen van dit proces:
• De drie fases van afreageren
• Ja maar, wat als
• Twijfel fenomeen (maybe man)
• Testen of het probleem nog bestaat
• Aan de effectzijde van het leven staan (meer dan aan de oorsprong zijde)

Een interactieve bijeenkomst waar we een groot deel van onszelf in herkenden, maar ook zeker het gedrag van onze collega’s op de werkplek. De aanwezige deelnemers hebben na afloop de hand-out doorgestuurd gekregen om alert te blijven op deze onderstromen in teams, mensen en organisaties.

1 2 3 4 5 6

Slotexcursie

Groepsfoto

Op donderdag 7 juni vertrokken 24 leden van de CPE richting het Duitse Papenburg voor de jaarlijkse slotexcursie van de CPE. Tijdens het diner in het charmante hotel Arkadenhaus werd er afscheid genomen van Jos Segerink die – naast zijn lidmaatschap – ook jarenlang bestuurslid van de CPE is geweest. Vrijdagochtend bracht de bus het gezelschap naar de imposante Meyer Werft, waar de leden een indrukwekkende rondleiding kregen bij de bouw van de grootste cruiseschepen die in de wereld varen.  Na een uitgebreide lunch in het centrum togen de deelnemers naar het dorp Erica in Drenthe. Bij het smalspoormuseum was een rondleiding en treinrit gepland. Ondanks een klein regenbuitje en overdaad aan muggen lieten de CPE-ers zich niet kennen en werd de slotexcursie  afgesloten met een hapje en drankje. Kort en goed: een superleuke afsluiting van een boeiend HR jaar!

IMG_7857 IMG_7855 IMG_7846 IMG_7838 IMG_7832 IMG_7831 IMG_7885 IMG_7884 IMG_7883 IMG_7881 IMG_7878 IMG_7872 IMG_7870 IMG_7858

Thema bijeenkomst: Mantelzorg

Op 28 maart 2018 was er een interessant programma inzake mantelzorg. Heidi de Jong en Gretha van der Veer van Bureau Jong en Veer namen ons mee in de aspecten die mantelzorg met zich meebrengt. Zowel gezien vanuit het perspectief van de mantelzorger, als dat van de werkgever van die mantelzorger.

IMG_7607

De cijfers rondom mantelzorg zijn onrustbarend en geconstateerd werd dat veel werkgevers geen “ beleid” hebben ontwikkeld op dit gebied. De gemeente Enschede wil binnen haar gemeente stimuleren dat werkgevers wel een zogenaamd zorgvriendelijk werkgeverschap ten toon spreiden. Wethouder Jurgen van Houdt was dan ook aanwezig om vanuit het perspectief van de gemeente dit beleid toe te lichten.

4

Geconcludeerd werd dat er nog veel onbekend is als het gaat om mantelzorg en dat er voor werkgevers nog best wel wat te verbeteren valt. Zoals altijd werd met elkaar en met de sprekers tijdens het diner nog uitgebreid besproken wat die middag aan de orde was geweest.

IMG_7614

En zo kwam aan een zeer nuttige, maar vooral aangename CPE bijeenkomst weer een einde.

Tijdens de CPE bijeenkomst van 30 januari 2018 was Callista Roelofs van de “Waanbrekers” (https://waanbrekers.nl/) onze gastspreekster. Callista nam de leden – die op deze middag in de Grolsch Veste in grote getale waren op komen dagen – mee in haar visie hoe wij ons staande kunnen houden in de waan van de dag.

De drie pijlers van Waanbrekend Leiderschap: Authentieke Meerwaarde, Regie over je Vitalitijd en Krachtige Gewoontes, heeft de leden hopelijk veel inspiratie opgeleverd hoe wij als professionals vanuit onze eigen kracht moeiteloos kunnen floreren binnen onze ondernemingen. Na een fantastisch driegangen diner bij de Cook & Play van FC Twente, werden we als leden door FC Twente in de gelegenheid gesteld om de kwartfinales van de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur bij te wonen die we met een eclatante overwinning  mochten vieren.

4 3 2 1

Bij de CPE bijeenkomst van 28 november 2017 waren we te gast bij Asito. Zij ontvingen ons in het Heracles stadion. Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito, hield een inleiding over de geschiedenis en bedrijfscultuur: Asito is een familiebedrijf met een sterke cultuur waar zorg voor elkaar heel belangrijk is. Voor 2018 is als bedrijfsthema voor trots gekozen. Het doel is om mensen trots te laten zijn op het werk, maar ook op het bedrijf, waar iedereen de kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tevens wil Asito inclusief ondernemen uitdragen richting de samenleving en bij klanten. Het Nationaal Integratie Diner, wat is uitgegroeid tot een nationaal evenement, is hier een voorbeeld van.

Vervolgens gaf Annemarie Keemers, directeur bij het loopbaanstation, een presentatie. De Coöperatie Loopbaanstation heeft tot doel om werknemers uit allerlei doelgroepen meer kansen te bieden en op vrijwillige basis naar hun droombaan te helpen. Dit tracht zij onder meer te bereiken door werkgevers op regionaal niveau met elkaar te verbinden en te ondersteunen met het praktisch invullen van inclusief ondernemen.

Hans van Leeuwen

Slotexcursie

Donderdag 1 juni 2017 vertrokken we rond 17.00 uur richting Zaandam om daar te overnachten in het Inntel hotel. ’s Avonds hebben we het diner genuttigd in restaurant De Koperen Bel.

Vrijdag 2 juni 2017 zijn we na het ontbijt de dag gestart met een training van De Baak met als titel “Persoonlijk leiderschap”. Als herboren hebben we de ochtend afgesloten en hebben we vervolgens een 1,5 uur durende boottocht gemaakt om uiteindelijk af te meren bij De Zaanse Schans. In deze typische Hollandse, historische omgeving is veel te zien en te beleven, zwervend in de leuke straatjes met winkels en authentieke groene huizen.

Rond 18.30 uur waren we terug in Enschede. We kijken terug op een fantastische slotexcursie. 

IMG_6689 IMG_6735 IMG_6734 IMG_6732 IMG_6719 IMG_6714 IMG_6713 

Dinsdag 28 maart 2017 was het thema van de bijeenkomst:

(Het nieuwe) beoordelen – waarom ook al weer?

In menig organisatie wordt in de maanden november en december veel tijd besteed aan het beoordelen van de medewerkers. Welke waarde dit heeft hangt sterk af van de vorm en inhoud die gekozen wordt. Deze moet kloppen met het doel wat je ermee wilt bereiken en met de organisatievorm en -cultuur. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden heeft Kathy van Eijkelenburg ons meegenomen door deze materie. Na afloop hebben we ons eigen beoordelingssysteem opnieuw beschouwd en ideeën opgedaan om het te verbeteren, veranderen of er misschien zelfs mee te stoppen…

IMG_6364 IMG_6366 IMG_6371

Dinsdag 31 januari 2017 waren we te gast bij TenCate Nederland, waar een presentatie werd gegeven door René Bosch. In vogelvlucht werd de historie van TenCate geschetst tot en met de huidige concernorganisatie, met de verschillende divisies en producten. De HR Nederland structuur en beleidsthema’s kwamen aan de orde en natuurlijk de overname van het beursgenoteerde concern door een private equity organisatie. Aansluitend vond er een rondleiding plaats bij Protective Fabrics (textiel verdelingsbedrijf) met als thema: “Hoe maak je van een geweven ruwdoek een mooi textielproduct met beschermende eigenschappen?” om vervolgens een bezoekje te brengen aan de weverij van Geosynthetics, waar we een weefgetouw in werking zagen. In deze fabriek kun letterlijk “schering en inslag” bekijken.

IMG_6069 IMG_6077 IMG_6082 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6094