Fotoimpressies

Op dinsdag 29 september 2020 vond na negen maanden weer een CPE-bijeenkomst plaats in de Grolsch Veste. Op de belangrijke corona afstand van 1,5 meter zijn we als CPE leden in gesprek gegaan met Hans van Breukelen. Naast een gevierd keeper (Europees kampioen met het Nederlands elftal in 1988!) was Hans van Breukelen ook onderwijzer van beroep. En dat laatste was duidelijk merkbaar door zijn participatieve manier van presenteren. Zo ging het eerste deel van de bijenkomst vooral over hoe wij als CPE leden de coronacrisis (hebben) ervaren. Hier kwamen veel persoonlijke verhalen “vrij”, die de bijzondere band die de CPE leden met elkaar hebben nog maar eens bevestigde.

Het thema van deze middag was “Het individueel belang gaat altijd voor het teambelang”. Een niet voor de hand liggend uitgangspunt, maar Hans heeft overtuigend weten te brengen dat de weg naar een succesvol team gaat via gemotiveerde en optimaal presterende individuen. Daarnaast gaf hij een inkijkje in zijn werk als “comeback manager”. Hans begeleidt mensen die na een tegenslag weer regisseur willen worden over hun eigen leven. Als ervaringsdeskundige op dit gebied vertelde hij wat tegenslag met je doet en hoe je hier op een constructieve wijze mee om kunt gaan. Hiervoor heeft hij een methode ontwikkeld die hij niet alleen in de sessie uitlegde, maar tevens in boekvorm aan alle deelnemers na afloop ter hand stelde.

Tijdens het afsluitende diner werd nog uitgebreid nagepraat en enkele fans gingen nog met Hans op de foto. Al met al was het een zeer inspirerende middag/avond en hadden we ons geen betere herstart van het CPE-seizoen kunnen bedenken.

Op 28 januari 2020 zijn we het nieuwe kalenderjaar gestart met een bedrijfsbezoek bij een van onze leden. Netty Kollen is HR-manager en werkt op de Universiteit Twente. Netty heeft verteld over haar HR werkzaamheden en de HR-afdeling. Een aantal uitdagingen voor 2020 zijn Shaping 2030:

  • de nieuwe strategie van de Universiteit
  • recruitment van wetenschappers
  • herijking van strategische personeelsplanning
  • talentmanagement

Veel challenges in een wetenschappelijke internationale Engelstalige werkomgeving.

Daarop volgde een uitgebreide rondleiding door het nieuwe TechMed Center, dat onlangs tijdens de DIES is geopend door Z.K.H. koning Willem Alexander. Het Technisch Medisch (TechMed) Centrum is een toonaangevende innovatieve werkomgeving die impact heeft op de gezondheidszorg door mooie onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma’s, zoals de opleiding Technische Geneeskunde. Het centrum heeft een zeer moderne infrastructuur variëren van onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen.

Dit boeiende bedrijfsbezoek werd afgesloten met een drankje en een heerlijk diner in The Gallery op de campus van de Universiteit Twente.

Op 26 november 2019 vond de laatste CPE bijeenkomst van het jaar plaats. Er werd gestart met de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin de penningmeester decharge werd verleend voor het begrotingsjaar 2018 en de secretaris en voorzitter van de vereniging wederom voor vier jaar zijn benoemd. Ook stelde ons nieuwe lid, Willemijn van Dullemen, zich uitgebreider voor aan de aanwezige CPE leden.

Het inhoudelijke deel van de bijeenkomst werd vormgegeven door drs. Judith Manshanden. Judith is psycholoog, (TEDx) spreker en auteur van het boek ‘Tijd voor Nieuwe Zaken’ dat in 2018 de nummer 2 positie van de businezz top 100 bereikte. Momenteel begeleidt ze, als co-founder van het adviesbureau Orenda, organisaties bij de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ waarbij het laten floreren van de medewerkers centraal staat. Judith presenteerde haar model waarin wordt aangegeven dat er een transitie nodig is van de traditionele organisatie naar een verbonden organisatie. Verbinding met alle stakeholders van de organisatie staat daarbij centraal. En aangezien de medewerkers de belangrijkste stakeholders van een organisatie zijn, was het interessant om stil te staan bij de rol van HR in dit transitieproces. Zoals gewoonlijk was er veel interactie met de aanwezige CPE leden, waardoor het een inspirerende sessie werd. De bijeenkomst werd zoals gewoonlijk afgesloten met een heerlijk diner, waarbij uitgebreid werd na gesproken. De aanwezige leden werden tevens verblijd met het boek van Judith.

Het bestuur van CPE wenst een ieder fijne feestdagen toe en een succesvol 2020, het jaar waarin de vereniging haar 50 jarig bestaan zal vieren.

Op dinsdag 1 oktober 2019 was de bijeenkomst met als thema: “alcohol-, drugs- en medicijngebruik”.

Bijna elke organisatie heeft er helaas mee te maken: medewerkers die in disbalans zijn door alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Medewerkers verzuimen meer en presteren minder en zetten de veiligheid onder druk. Als HR-professional moet je daar iets mee. Verslaving is medisch en juridisch een ziekte en dat maakt een casus al snel ingewikkeld. Overmatig gebruik is geen ziekte, maar geeft eveneens veel negatieve gevolgen. Gevolgen voor de gebruiker zelf, de collega’s en de organisatie.

Stephan Roelofs, oprichter van Be-Responsible, verzorgde deze middag voor ons een presentatie over dit thema. Stephan is specialist op het gebied van werk, verslaving en doserings-problematiek. Hij is zelf ex-verslaafde en kent de destructie van verslaving als geen ander. Hij legde ons de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot middelengebruik en verslaving uit: Wat zijn de signalen van overmatig gebruik? Een goed preventiebeleid (“een ADM-beleid”) is belangrijk en geeft een werkgever grip op middelengebruik. Een alcohol- en drugsvrije werkvloer begint bij beleid dat rekening houdt met de bedrijfscultuur van de organisatie. Het beleid geldt voor een ieder binnen de onderneming en is geënt op bestaand personeelsbeleid. Door binnen de organisatie draagvlak te creëren worden mogelijke probleemsituaties bespreekbaar en de persoonlijke verantwoordelijkheid verhoogd. Hoe ziet zo’n beleid eruit? Welke rol heeft de werkgever en werknemer? Hoe zit het met alcohol- en drugstesten en het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Er werd deze middag veel kennis overgedragen en ervaren knelpunten door leden en oplossingen werden besproken.

De inspirerende kennissessie werd afgesloten met een drankje en een heerlijk diner in de Cook & Play van de Grolsch Veste.

    

Slotexcursie 2019

Op 6 en 7 juni 2019 was de slotexcursie van de CPE en dit keer is het verenigingsjaar afgesloten in het statige Den Haag.

Nadat we ’s avonds heerlijk hebben gedineerd  bij restaurant Oscars in Scheveningen, konden we vanaf het terras in de duinen genieten van een prachtige zonsondergang.

Vrijdagochtend werden we warm onthaald in instituut Clingendael waar dr. Peter van Ham ons een interactief college heeft gegeven over geopolitiek en de mondiale invloed hiervan op de nationale veiligheid. Een uitermate fascinerende lezing over de ontwikkelingen in  een sterk veranderende wereld . Tussen de middag konden we de beroemde Japanse tuin op het landgoed bewonderen die slechts 8 weken per jaar voor bezoek is geopend. Het middagdeel werd door Liesbeth van der Heide voor haar rekening genomen. Liesbeth is senior research fellow bij het International  Centre for Counter Terrorism. Zij  nam ons mee  in de wereld van radicalisering, disengagement en reïntegratie van extremisten.  Ook voor deze spreekster gold dat de tijd veel te kort was voor het boeiende onderwerp en we hadden Liesbeth nog graag langer willen horen vertellen over haar bijzondere ervaringen. Een zeer exclusieve afsluiting van een geweldig mooi jaar.

Bedrijfsbezoek (26 maart 2019) Trebbe door Anita Bevers, HR-manager bij Trebbe

Samen met de bouwplaatsmanager licht zij de bouw van het nieuwe gemeentehuis/stadskantoor Hengelo toe. Trebbe is sinds 1911 gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouw. Inmiddels wordt het bedrijf geleid door de 5e generatie. Ze werken standaard samen met 30 co-makers en vaste partners, dat maakt dat ze nog steeds in deze moeilijke tijd goed kunnen leveren.

Bij Trebbe werken 264 mensen, waarvan 36 vrouwen, hiervan zijn 96 medewerkers korter dan 5 jaar in dienst.

Een groot deel van de tijd binnen HR wordt besteed aan werving en selectie. Trebbe heeft voor haar arbeidsmarktcommunicatie een nieuwe aantrekkelijke werken-bij site ontwikkeld om in deze drukke tijden nieuwe collega’s te vinden. Naast instroom zijn zaken als motivatie, het aantrekkelijke zijn en blijven, aandacht voor ziekteverzuim, aanhaken bij kenniscentra en het behouden van de familie-cultuur zaken die spelen.

Aansluitend aan het verhaal van Anita vertelt Tom – bouwplaatsmanager bij Trebbe – over het verloop van de nieuwbouw van het gemeentehuis/stadskantoor Hengelo en volgt een indrukwekkende rondleiding. De informatieve en inspirerende bijeenkomst wordt door Trebbe afgesloten met een drankje bij Merlijn waarna we als CPE’-ers de bijeenkomst afsluiten bij Stravinsky met een heerlijk tapas buffet!

Op dinsdag 29 januari 2019 was de eerste bijeenkomst van het jaar. Hiervoor hadden we prof. dr. Willem van Rhenen, Chief Health Officer Raad van Bestuur van de Arbo Unie, uitgenodigd. Hij heeft ons meegenomen in een inspirerende en interactieve lezing met als thema “Van stress naar bevlogenheid“.

Ondanks de economische hoogtijdagen hebben relatief veel medewerkers last van psychische klachten, zoals burn-out, depressies en angsten. De werkdruk en slechte werkomstandigheden worden vaak gezien als oorzaak. Logisch dat veel werkgevers en werknemers zich bij de aanpak van stress richten op het verminderen van werkdruk en de slechte werkomstandigheden in plaats van op het vergroten van werkplezier.
In de praktijk zijn dit twee totaal verschillende benaderingen en dit werd op plezierige wijze door prof. dr. Willem van Rhenen duidelijk gemaakt. Na zijn lezing genoten we van een heerlijk diner. We gingen we met nieuwe energie naar huis en het werk èn we hadden inzicht gekregen in een nieuwe benadering van een oud probleem.

Op dinsdag 27 november 2018 vond de laatste bijeenkomst van de CPE in 2018 plaats. Het thema van deze bijeenkomst was: HR trends en ontwikkelingen op een rij.

Ieder jaar voert RAET samen met onderzoeksbureau Motivaction een grootschalig HR-onderzoek waarbij de mening gevraagd wordt aan ruim 600 HR-professionals, 100 bestuurders, 1400 medewerkers en 480 zzp-‘ers over de actuele vraagstukken. Afgelopen jaar kende de RAET HR Benchmark een lustrum, de 10e editie kwam uit.

Henk Jan van Commenee en Sander Kars van RAET hebben de CPE’-ers op 27 november jl. meegenomen in de belangrijkste onderzoeksresultaten, de verschuivingen binnen het vakgebied in de afgelopen jaren met aandacht voor de rol van HR, people analytics, talentmanagement, strategische personeelsplanning en digitalisering.

De bijeenkomst werd een zeer interactieve sessie waarbij trends uit het onderzoek werden gelegd naast de praktijkervaringen van de CPE-‘ers. Daarnaast werden ook diverse suggesties gedaan waar RAET gebruik van kan maken bij de nieuwe onderzoeken. Tijdens het afsluitende diner werd met de sprekers van RAET uitgebreid nagepraat en gefilosofeerd over het HR van nu en de toekomst. Dit alles maakte dit weer een zeer geslaagde bijeenkomst.

Op 2 oktober 2018 heeft Josien ter Doest ons nader kennis laten maken met de wijze waarop we onze vijf primaire probleem patronen kunnen doorbreken en hoe we onze emotionele harde schrijf kunnen resetten.

In een 2 uur durende workshop heeft ze nadere toelichting gegeven op de volgende onderdelen van dit proces:
• De drie fases van afreageren
• Ja maar, wat als
• Twijfel fenomeen (maybe man)
• Testen of het probleem nog bestaat
• Aan de effectzijde van het leven staan (meer dan aan de oorsprong zijde)

Een interactieve bijeenkomst waar we een groot deel van onszelf in herkenden, maar ook zeker het gedrag van onze collega’s op de werkplek. De aanwezige deelnemers hebben na afloop de hand-out doorgestuurd gekregen om alert te blijven op deze onderstromen in teams, mensen en organisaties.

1 2 3 4 5 6

Slotexcursie

Groepsfoto

Op donderdag 7 juni vertrokken 24 leden van de CPE richting het Duitse Papenburg voor de jaarlijkse slotexcursie van de CPE. Tijdens het diner in het charmante hotel Arkadenhaus werd er afscheid genomen van Jos Segerink die – naast zijn lidmaatschap – ook jarenlang bestuurslid van de CPE is geweest. Vrijdagochtend bracht de bus het gezelschap naar de imposante Meyer Werft, waar de leden een indrukwekkende rondleiding kregen bij de bouw van de grootste cruiseschepen die in de wereld varen.  Na een uitgebreide lunch in het centrum togen de deelnemers naar het dorp Erica in Drenthe. Bij het smalspoormuseum was een rondleiding en treinrit gepland. Ondanks een klein regenbuitje en overdaad aan muggen lieten de CPE-ers zich niet kennen en werd de slotexcursie  afgesloten met een hapje en drankje. Kort en goed: een superleuke afsluiting van een boeiend HR jaar!

IMG_7857 IMG_7855 IMG_7846 IMG_7838 IMG_7832 IMG_7831 IMG_7885 IMG_7884 IMG_7883 IMG_7881 IMG_7878 IMG_7872 IMG_7870 IMG_7858

Thema bijeenkomst: Mantelzorg

Op 28 maart 2018 was er een interessant programma inzake mantelzorg. Heidi de Jong en Gretha van der Veer van Bureau Jong en Veer namen ons mee in de aspecten die mantelzorg met zich meebrengt. Zowel gezien vanuit het perspectief van de mantelzorger, als dat van de werkgever van die mantelzorger.

IMG_7607

De cijfers rondom mantelzorg zijn onrustbarend en geconstateerd werd dat veel werkgevers geen “ beleid” hebben ontwikkeld op dit gebied. De gemeente Enschede wil binnen haar gemeente stimuleren dat werkgevers wel een zogenaamd zorgvriendelijk werkgeverschap ten toon spreiden. Wethouder Jurgen van Houdt was dan ook aanwezig om vanuit het perspectief van de gemeente dit beleid toe te lichten.

4

Geconcludeerd werd dat er nog veel onbekend is als het gaat om mantelzorg en dat er voor werkgevers nog best wel wat te verbeteren valt. Zoals altijd werd met elkaar en met de sprekers tijdens het diner nog uitgebreid besproken wat die middag aan de orde was geweest.

IMG_7614

En zo kwam aan een zeer nuttige, maar vooral aangename CPE bijeenkomst weer een einde.

Tijdens de CPE bijeenkomst van 30 januari 2018 was Callista Roelofs van de “Waanbrekers” (https://waanbrekers.nl/) onze gastspreekster. Callista nam de leden – die op deze middag in de Grolsch Veste in grote getale waren op komen dagen – mee in haar visie hoe wij ons staande kunnen houden in de waan van de dag.

De drie pijlers van Waanbrekend Leiderschap: Authentieke Meerwaarde, Regie over je Vitalitijd en Krachtige Gewoontes, heeft de leden hopelijk veel inspiratie opgeleverd hoe wij als professionals vanuit onze eigen kracht moeiteloos kunnen floreren binnen onze ondernemingen. Na een fantastisch driegangen diner bij de Cook & Play van FC Twente, werden we als leden door FC Twente in de gelegenheid gesteld om de kwartfinales van de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur bij te wonen die we met een eclatante overwinning  mochten vieren.

4 3 2 1

Bij de CPE bijeenkomst van 28 november 2017 waren we te gast bij Asito. Zij ontvingen ons in het Heracles stadion. Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito, hield een inleiding over de geschiedenis en bedrijfscultuur: Asito is een familiebedrijf met een sterke cultuur waar zorg voor elkaar heel belangrijk is. Voor 2018 is als bedrijfsthema voor trots gekozen. Het doel is om mensen trots te laten zijn op het werk, maar ook op het bedrijf, waar iedereen de kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tevens wil Asito inclusief ondernemen uitdragen richting de samenleving en bij klanten. Het Nationaal Integratie Diner, wat is uitgegroeid tot een nationaal evenement, is hier een voorbeeld van.

Vervolgens gaf Annemarie Keemers, directeur bij het loopbaanstation, een presentatie. De Coöperatie Loopbaanstation heeft tot doel om werknemers uit allerlei doelgroepen meer kansen te bieden en op vrijwillige basis naar hun droombaan te helpen. Dit tracht zij onder meer te bereiken door werkgevers op regionaal niveau met elkaar te verbinden en te ondersteunen met het praktisch invullen van inclusief ondernemen.

Hans van Leeuwen

Slotexcursie

Donderdag 1 juni 2017 vertrokken we rond 17.00 uur richting Zaandam om daar te overnachten in het Inntel hotel. ’s Avonds hebben we het diner genuttigd in restaurant De Koperen Bel.

Vrijdag 2 juni 2017 zijn we na het ontbijt de dag gestart met een training van De Baak met als titel “Persoonlijk leiderschap”. Als herboren hebben we de ochtend afgesloten en hebben we vervolgens een 1,5 uur durende boottocht gemaakt om uiteindelijk af te meren bij De Zaanse Schans. In deze typische Hollandse, historische omgeving is veel te zien en te beleven, zwervend in de leuke straatjes met winkels en authentieke groene huizen.

Rond 18.30 uur waren we terug in Enschede. We kijken terug op een fantastische slotexcursie. 

IMG_6689 IMG_6735 IMG_6734 IMG_6732 IMG_6719 IMG_6714 IMG_6713 

Dinsdag 28 maart 2017 was het thema van de bijeenkomst:

(Het nieuwe) beoordelen – waarom ook al weer?

In menig organisatie wordt in de maanden november en december veel tijd besteed aan het beoordelen van de medewerkers. Welke waarde dit heeft hangt sterk af van de vorm en inhoud die gekozen wordt. Deze moet kloppen met het doel wat je ermee wilt bereiken en met de organisatievorm en -cultuur. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden heeft Kathy van Eijkelenburg ons meegenomen door deze materie. Na afloop hebben we ons eigen beoordelingssysteem opnieuw beschouwd en ideeën opgedaan om het te verbeteren, veranderen of er misschien zelfs mee te stoppen…

IMG_6364 IMG_6366 IMG_6371

Dinsdag 31 januari 2017 waren we te gast bij TenCate Nederland, waar een presentatie werd gegeven door René Bosch. In vogelvlucht werd de historie van TenCate geschetst tot en met de huidige concernorganisatie, met de verschillende divisies en producten. De HR Nederland structuur en beleidsthema’s kwamen aan de orde en natuurlijk de overname van het beursgenoteerde concern door een private equity organisatie. Aansluitend vond er een rondleiding plaats bij Protective Fabrics (textiel verdelingsbedrijf) met als thema: “Hoe maak je van een geweven ruwdoek een mooi textielproduct met beschermende eigenschappen?” om vervolgens een bezoekje te brengen aan de weverij van Geosynthetics, waar we een weefgetouw in werking zagen. In deze fabriek kun letterlijk “schering en inslag” bekijken.

IMG_6069 IMG_6077 IMG_6082 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6094